ProTec Mağara Keşif Uzman Dalıcı Kursu

ProTec Mağara Keşif Uzman Dalıcı Kursu

Mağara dalıcılığı, mağaraların ve yer altı sularının ya da su altı ve deniz altı mağaralarının incelenmesinde ve araştırılmasında çok önemli bir araçtır.

Genellikle mağaralar dünyanın uzun yıllar önce nasıl olduğu konusunda bilgi veren, en güvenilir kaynaklardır. Böylece dünyanın (yer yuvarlağının) geçirmiş olduğu evrim konusunda sorulan sorulara cevaplar bulunur. Deniz mağaraları ise denizlerin eski çağlardaki coğrafi konumu, su seviyeleri, kıyısal özellikleri konusunda bilgiler verir.

Mağara dalıcılığı; kara mağaracılığı ve su altı mağaracılığı ya da başka bir deyişle kuru mağaracılık ve ıslak mağaracılık olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mağaracılıkta, yer üstünde bulunan mağaralardaki sularda dalışlar yapılır, ıslak mağaracılık ise su altı ve deniz altındaki mağaralarda yapılan dalışlardır. Su altı mağaracılığı, kara mağaracılığına oranla daha fazla araç gereç gerektirir ve daha zor şartlar altında yapılır. Bu nedenle yeterli ölçüde bilgi, eğitim ve beceri sahibi olunmadan bu tür çalışmaların yapılması son derece sakıncalıdır.

Açık sulardaki dalışlarla, mağara dalıcılığı birbirlerinden tamamen farklı dalışlardır. Mağara dalıcılığı, dalış biçimleri arasında en teknik ve en tehlikeli olan dalış biçimidir. Bu nedenle ayrı ve özel bir eğitim gerektirir.
Katılım Şartları

  • ProTec 2* Dalıcı ya da denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
  • İleri düzey teorik ve pratik dalış becerilere sahip olmak.

Kurs Paketine Dahil Olanlar;

  • 4 Saatlik Teorik Eğitim,
  • Mağara Keşif Uzman Dalıcı Brövesi,
  • Deniz Becerileri / Ekipman Kirası.

TÜM KURSLAR