ILS/TSSF Gümüş Cankurtaran Kursu

ILS/TSSF Gümüş Cankurtaran Kursu

Gümüş Cankurtaran hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile ilk yardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bunlar; deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını ILS/TSSF eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

Bronz Cankurtaranın bir üst seviyesi olan bu programda cankurtaran adaylarından daha fazla özveri, beceri, performans ve sorumluluk beklenmektedir.

Gümüş Cankurtaranlar denizde, göl yada baraj gölü gibi iç suların plajlarında gereksinim duyulan kişilerdir. Bu ortama eğlence yada spor amacı ile gelen kişilerin emniyetinden sorumludurlar.

Programa katılanlar deniz de, gölde yada plajlarda problem yaşayan kişilere yardım etmek için can kurtaran becerilerini ve temel ilk yardım eğitimini öğrenirler. Ayrıca plaja gelen ziyaretçilerin zarar görebileceği durumları da gözlemlemeli ve tesisin gereken önlemleri almasını sağlamalıdır. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için Gümüş Cankurtaran programına katılmaları ve program sonunda başarılı olarak mezun olmaları gerekir.

Eğitim sonucu başarılı olarak mezun olan Gümüş Cankurtaranlar görev yaptıkları yerde güvenliği sağlamalarına yardımcı olacak kalp masajı ve yapay solunum uygulamayı, çeşitli ilk yardım becerilerini, suda sualtına batmış kazazedeyi yüzeye çıkarma, aynı kişiyi kıyıya çıkarma becerilerini, kaza idaresini ve yönetimini içeren birçok beceri ve bilgiyi öğrenirler.

Bu uygulamalar kapsamında gerekli olan kondisyonu sürdürebilmek için egzersiz yapmaya devam etmeli ve her iki senede bir belgelerinin vizesi için gereken bilgi yenileme ve performans testinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.Katılım Şartları

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
  • Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
  • Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Peki Gümüş Cankurtaran Nedir?

  • Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevli kişidir.

Kurs Paketine Dahil Olanlar;

  • 21 Saatlik Teorik & Pratik Eğitim
  • ILS/TSSF Gümüş Cankurtaran Brövesi
  • Su Becerileri

TÜM KURSLAR