ILS/TSSF Bronz Cankurtaran Kursu

ILS/TSSF Bronz Cankurtaran Kursu

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel cankurtaran eğitimi ile temel ilk yardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bronz Cankurtaran; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını TSSF/ILS eğitim standartları ve programı çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur. Bronz cankurtaran belgesi ne sahiptirler.

Cankurtaranlık, büyük kişisel özveri, uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektir. Bronz Cankurtaranlar havuzlarda gereksinim duyulan kişilerdir. Havuz ve havuz etrafında eğlenen kişilerin emniyetinden sorumludurlar.

Programa katılanlar havuzda ve havuz çevresinde problem yaşayan kişilere yardım etmek için cankurtaran becerilerini ve temel ilkyardım eğitimini öğrenirler ve bronz cankurtaran belgesine sahip olurlar. Ayrıca havuz çevresine gelen ziyaretçilerin zarar görebileceği durumları da gözlemlemeli ve tesisin gereken önlemleri almasını sağlamalıdır. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için Bronz Cankurtaran programına katılmaları ve program sonunda başarılı olarak mezun olmaları gerekir.

Eğitim sonucu başarılı olarak mezun olan Bronz cankurtaranlar görev yaptıkları yerde güvenliği sağlamalarına yardımcı olacak kalp masajı ve suni solunum uygulamayı, çeşitli ilk yardım becerilerini, havuzda su altına batmış kazazedeyi yüzeye çıkarma, aynı kişiyi havuz kıyısına çıkarma becerilerini, kaza idaresini ve yönetimini içeren birçok beceri ve bilgiyi öğrenirler. Tabi ki kendilerine bu konularda yardımcı olacak malzemelerin kullanımı ve bakımını da öğrenirler.

Bu uygulamalar için gerekli olan kondisyonu sürdürebilmek için egzersiz yapmaya devam etmeli ve her iki senede bir belgelerinin vizesi için gereken bilgi yenileme ve performans testinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.Katılım Şartları

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 • Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
 • 200 mt. mesafeyi serbest yüzme tekniği ile durmadan ve her hangi bir yere tutunmadan yüzebilmek,
 • Havuzda /Denizde ABC malzemesiz, donanımsız en az 20 mt dipten (Apnealı) yüzmek,
 • Havuzda/Denizde en az 5 dk. süre ile elleri havada olacak şekilde (el-kol kullanmadan) yüzmeden durabilmek.

Peki Bronz Cankurtaran Nedir?

 • Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevli kişidir.

Kurs Paketine Dahil Olanlar;

 • 21 Saatlik Teorik & Pratik Eğitim
 • ILS/TSSF Bronz Cankurtaran Brövesi
 • TSSF Cankurtaran El Kitabı
 • Su Becerileri

TÜM KURSLAR